การเกษตร

การเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่ การเกษตรและการเกษตรเกือบทุกอย่างใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้การผลิตทำงานอยู่ แม้แต่การตัดพลังงานระยะสั้นอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปศุสัตว์และพืช Backup Diesel Generators เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟาร์มและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตทางการเกษตร
ลิงค์ด่วน
ติดต่อเรา
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
ลิขสิทธิ์ 2020 Mecca Power สงวนลิขสิทธิ์