เทเลคอม

เทเลคอม

ทุกวันนี้ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นของสถานีฐานศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุสามารถจัดการกับแอปพลิเคชันจำนวนมากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการจัดหาพลังงานการสำรองข้อมูลสำหรับการดำเนินงานที่ไม่มีคนควบคุมในพื้นที่ห่างไกลศูนย์ข้อมูลและหอคอยสื่อสาร
ลิงค์ด่วน
ติดต่อเรา
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
ลิขสิทธิ์ 2020 Mecca Power สงวนลิขสิทธิ์